Tilbuddet til unge der går med en drøm om søen og fiskeriet

Tilbuddet til unge der går med en drøm om søen og fiskeriet

Tag på efterskole og fisk. Begynd din fiskeriuddannelse i 8., 9. eller 10. klasse på Thyborøn Efterskole.
Thyborøn Efterskole er en skole, hvor kommende fiskerielever vil blive klædt godt på til en erhvervsfiskeruddannelse ved Fiskeriskolen. Et af Thyborøn Efterskoles omdrejningspunkter er skolens fiskerilinje. Linjefaget er opbygget således at de unge kommer i berøring med mange af fiskeri fagets aspekter.

Linjeholdet er jævnligt på havfisketur med M/S Bodil, hvor der fiskes efter forskellige fiskearter. Skolens egne fiskejoller bruges primært til garn-, ruse- og teinefiskeri, samt pilke ture i nærfarvandet. På skolens værksted lærer eleverne at vedligeholde og fremstille forskellige fiskeredskaber. Virksomhedsbesøg på kuttere og havnens fabrikker, samt oplæg og teori er ligeledes en stor del af linjefaget område.

Flere elever vælger at bruge deres praktikperioder på fiskekuttere fra Thyborøn og omegn. Der får de en stor indsigt i arbejdet og livet om bord på en fiskekutter. Søsikkerhed og grundlæggende navigation, sikker føring af fartøj er også på skemaet.

Thyborøn Efterskole har fået godkendt de nye sikkerhedsinstrukser af Søfartsstyrelsen, som blev indført efter Præstø ulykken. Skolen har altid været på forkant med sikkerheden til søs og har for nyligt indkøbt fastfinder (PLB) til alle skolens både.

Skolen kan udover fiskerilinjen også tilbyde linjefagene sejlads og natur fritid. Sejladslinjen tager omdrejningspunkt i sejlads med skolens store 40 fods sejlbåd og fem stortrisser med afsluttende prøve i duelighedsprøve for fritidssejlere. Natur fritid handler om primært om udelivet i naturen omkring Thyborøn. Af valgfag kan bl.a. nævnes Vandsport, windsurfing, dykkercertifikat, speedbådscertifikat, multimedia mm.

Thyborøn Efterskole har plads til 45 elever og er centralt beliggende i Thyborøn by. Skolen er ny renoveret med helt nyt køkken og tilhørende multirum. På skolen oplever eleverne samvær, nærvær, tryghed og masser af oplevelser. Undervisningen foregår på små hold med max 15 elever. 9. og 10. klasse afsluttes med eksamener i folkeskolens afgangsprøver.