Thyborøn Havn starter fase 2 renovering i det nye år

Thyborøn Havn starter fase 2 renovering i det nye år

Et forløb der startede med fase 1 sidste år, med renoveringen af 150 meter af Nordsøkajen og en uddybning til 9 meter her, noget som i det nye år, fortsættes med de sidste 150 meter, samtidig med der også her vil blive gravet til 9 meters vanddybde.

Projektet forventes afsluttet omkring maj måned 2015, ifølge Havnekaptajn Theis Christensen.

Havnen er netop blevet færdige med etablering af en helt ny flydebro som afløser for den gamle beton bro ved kanalmolen, som i forbindelse med stormen Bodil i december 2013 fik en hel del skader. Flydebroen var her i forvejen 20 år gammel og temmelig nedslidt. Derfor er den blevet udskiftet med en ny og moderne 50 meter lang Heavy Duty Betonbro.

Flydebroen har udover, at være liggeplads for garnbådene, også en anden og meget vigtig funktion, da den også fungerer som bølgebryder og dermed beskytter Mellemhavn og Inderhavn mod bølgeuro.

Havnekaptajn Theis Christensen fra Thyborøn Havn, fortæller videre til FiskerForum, at udover den nye Kanalmole med garnbådene, etableres der i det nye år, to nye flydebroer ved jollehavnen og en udskiftning af den gamle bro ved ophalerstedet.

Opstarten på renovering og opgradering af molehoveder og Nordsøkaj starter mandag d. 5. Januar med etape 2.

Spunsen på Molehovederne vil blive rammet fra land, med en leveringsflåde i vandet. Det giver Havnen mulighed for at uddybe til 9 meter helt tæt på Molehovederne, som tidligere kun havde omkring 6 meter. Dvs. at der imellem molerne fremover vil være fuld vanddybde på 9 meter i indsejlingen. I byggefasen opfordre Havnen derfor sejlende til at være ekstra opmærksomme ved sejladsen i indsejlingen og opfordre alle til at kontakt havnevagten for dagsspecifikke forhold.

Midlertidig kørevej anlagt

Byggeriet af Nordsøkaj Etape 2 forventes at vare ca. 5 måneder, og derfor har havnen allerede nu etableret en midlertidig kørevej af stabilgrus i det bagvedliggende areal. Kørende opfordres til at benytte Havnegade ved indkørsel til indre havneområde i stedet for indkørsel via Nordsøkaj. For henvendelser vedrørende liggepladser og kajareal kontaktes havnevagten.

Undskyld vi roder

Havnekaptajnen håber på alles forståelse i byggeperioden, og ser frem til at både renovering af molehoveder og Nordsøkaj etape 2 står færdigt, og dermed giver bedre infrastruktur til Thyborøn Havn fremadrettet.

Henvendelser vedrørende sejlads- og trafikforhold – kontakt da havnevagten på tlf. +45 9690 0320.