Thyborøn Havn renoverer Nordsøkaj og molehoveder

Thyborøn Havn renoverer Nordsøkaj og molehoveder

Første etape af renoveringen af Nordsøkaj blev afsluttet i 2012 og nu kan vi se frem mod etape 2 med renovering af yderligere 150 meter mod nord. Det drejer sig igen om en ny spunsvæg til 9 meters vanddybde og en ny kajbelægning, hvilket sikrer bedre pladsforhold i havnen til glæde for brugerne.
Med denne store investering fra havnens side bliver forholdende for liggepladser med stor dybgang og adgangsveje via kajanlæg endnu engang forbedret, og vi håber dermed at være med til at bibeholde og udvikle serviceindustrien og fiskeriet via Thyborøn Havn.

Renovering af molehoveder
De nuværende molehoveder ved indsejlingen til havnen er nedslidt og behøver forstærkning, derfor er de glædeligt at vi nu kan forstærke molehovederne, hvorved vanddybden i den fulde bredde også bliver som de 9 meters dybde i Industrihavnen. Forstærkningen udføres med en spunscelleløsning til 9 meters dybde, hvor den nye spuns placeres på ydersiden af de nuværende molehoveder.

Indsejlingsbredden reduceres derfor med 1,5-2 meter, men dette opvejes i høj grad af at dybden øges fra de nuværende 6 meter lige ved molehovederne til 9 meters dybde i hele bredden, så besejlingsforholdende samlet set forbedres.

Den samlede investering lyder på ca. 23 mio. kr. og Thyborøn Havn har til begge projekter fået tildelt støtte på 50% fra EFF midler. Arbejdet forventes udbudt i efteråret med udførelse i vinterhalvåret samt foråret 2015. forudsætningen for støtten via EFF midlerne er at alle arbejder skal være afsluttet og regnskaber indsendt inden d. 1. august 2015.