Thyborøn: Forrygende start på tobis sæsonen

Thyborøn: Forrygende start på tobis sæsonen

For første gang i mange år ses også en stigning i antallet af andelshavere.
Den andelsejede fiskemelsfabrik TripleNine, der har produktionsanlæg i Thyborøn, har haft en forrygende start på tobissæsonen 2011. I alt er der tilført 41.000 tons råstof i løbet af den første fangstmåned – en mængde, der ifølge adm. direktør Christian Bisgaard er dobbelt så stor som samme periode sidste år.

De større mængder er bl.a. skabt på baggrund af, at der er kommet nye andelshavere til. Ikke mindre end 8 nye medlemmer har meldt sig under fanerne igennem den seneste periode. Dermed oplever fabrikken for første gang i mange år medlemsfremgang.

De nye medlemmer kan dog risikere at få en kort karriere som andelshaver. Andelshaverne er i gang med at omdanne selskabsformen til aktieselskab. Det sker over en femårig periode, hvor leverandørerne får tildelt omsættelige tegningsretter, i forhold til andelen af leverede mængder. Indtil videre er 60% af selskabets egenkapital uddelt og ved udgangen af 2012 forventes omdannelsen at være tilendebragt og endelig vedtaget.