Themis Fiskeri A/S fik overrakt Thyborøn Havns Initiativpris 2018

Themis Fiskeri A/S fik overrakt Thyborøn Havns Initiativpris 2018

Thyborøn Havn uddelte i fredags Havnens initiativpris for 2018 og årets prismodtager blev Themis Fiskeri A/S. Prisen tildeles for: »Investering i det nye Themis fartøj, den trofaste levering af industrifisk i Thyborøn Havn og for at vise vejen for svenske fiskere til et fiskeri i Thyborøn.«

Glæden var mærkbar i den julepyntede Havneknejpe i Thyborøn, da prisen blev overrakt. Havnedirektør Jesper Holt jensen knyttede da også en kommentar med på vejen. »Vi er som havn utroligt glade for, at Themis så loyalt vælger at lande sin fisk i Thyborøn, uanset om der er tale om industrifisk fra Nordsøen eller fra Østersøen. Og hvor var det skønt at høre Bjørn Ryberg berette, hvor glad han er for at bruge havnen og for den service, som Themis Fiskeri oplever, når de sejler i havn i Thyborøn,« lød det i lykønskningen af familien Ryberg og Jesper Holt Jensen fortsatte med faderen Anders Rybergs store opbakning omkring Havnen og Thyborøn i det hele taget. Han er altid aktiv i diskussioner om havnens udvikling og har støttet op om flere projekter i Thyborøn,« sluttede havnedirektøren af.

Ved modtagelsen af initiativprisen donerede Ryberg på stedet et ekstra beløb til både det nye Sea War museum, som nu vil kunne sætte flere figurer op udendørs, og Skaterbanen, som efterhånden er rigtig godt på vej i Thyborøn.

Themis Fiskeri A/S med Bjørn og Anders Ryberg har i mange år været faste leverandører til TripleNine i Thyborøn og dermed også en trofast leverandør af industrifisk på Thyborøn Havn. I 2018 satte rederiet, der er svensk ejet, den nye S 144 Themis i drift.

Themis Fiskeri A/S har, til trods for S-nummeret på fartøjer, en stor tilknytning til Thyborøn, hvor både rederiet direktør Bjørn Ryberg og hans far Anders Ryberg jævnligt kommer. Themis Fiskeri A/S har også gennem en årrække været medlem af Thyborøn Havns fiskeriforening. Themis Fiskeri A/S har desuden en bred kontaktflade og samarbejder med en lang række af virksomhederne på Thyborøn Havn – både smedevirksomheder og trawlbinderier.

Samtidig har Themis Fiskeri A/S gennem sit medlemskab af fiskeriforeningen og gennem samarbejdet med havnens virksomheder vist andre svenske fiskere, at der kan drives et godt fiskeri i Danmark med udgangspunkt i Thyborøn. Det har bl.a. medført at to andre svenskejede fartøjer er indregistreret i Thyborøn og lander sine fangster i Thyborøn.

Til udvælgelse af prismodtagere er nedsat et prisudvalg bestående af erhvervsrepræsentant Michael Madsen, en repræsentant med særlig indsigt i fiskeriets forhold Bent Bro, havnekaptajn Theis Christensen og havnedirektør Jesper Holt Jensen. 

Det er 17. gang Thyborøn Havn uddeler initiativprisen. De tidligere modtagere af prisen er: – 2002 Den første prismodtager var Thyborøn Fiskeauktion a/s v. bestyrelsesformand Anton Lilleøre og direktør/auktionsmester Sten Rønn Steen, som i 2002 modtog prisen for indførelsen af Danmarks første internetauktion. – 2003 Den anden prismodtager var Michael Bork, der allerede som 20 årig købte L 66 MARIA BORK, og etablerede sig med sit første fartøj som selvstændig fisker. – 2004 Som tredje prismodtager blev Michael Lodahl i 2004 valgt for den dynamik, han viser i de mange projekter, han er drivkraften bag. – 2005 I 2005 var modtageren Anders Olesen for etableringen af virksomheden Wellfish, som han driver samtidigt med aktiviteterne i Fiskehallen i Den Røde Hal. – 2006 Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, modtog prisen i 2006. Selskabet er etableret for at opkøbe fiskefartøjer med tilhørende rettigheder, kvoter og havdage til gavn for deltagerne i Fiskeripuljen Thyborøn. – 2007 I 2007 var prismodtagen Knud Erik Abildtrup, Thyborøn NordsøRal a/s. Prisen blev givet for Knud Eriks energiske udvikling af Thyborøn NordsøRal og hans betydning som foregangsmand for hele grusområdet i Thyborøn. – 2008 Prisen gik i 2008 til Fiskeriskolen i Thyborøn, for den positive udvikling af uddannelsen og sit bidrag til at forme fremtidens fiskere. – 2009 I 2009 fik Thyborøn Skibssmedie som anerkendelse for virksomhedens evne til at produktudvikle i et godt samspil med virksomhedens kunder og førende eksperter. Senest er det igen lykkedes med virksomhedens succesfulde flydeskovle. – 2010 Thyborøn Invest løb med prisen i 2010 som anerkendelse for virksomhedens opførelse af fryselager og lagerhal på Langholmkaj, og investering i lokaler til virksomheden DFPI A/S. – 2011 Kenneth Smed fik i 2011 prisen. Prisen tildeles Kenneth Smed for hans udvidelse af Smed Marine Service med smedeværkstedet Skaarup & Salskov i Thyborøn. – 2012 I 2012 blev prisen givet til John Anker H. Larsen for etablering af ”rederiet” med fartøjerne L 227 Grethe Hviid, L 229 Lykke Hametner, L 228 Susanita, S 229 Maria Hametner – 2013 I 2013 gik prisen til Beddinghavnens Baadelaug for den flotte hoved- istandsættelse og udvidelse af området i Beddingshavnen. Herunder den entusiasme og det gode samarbejde, der har været omkring projektet, samt den store indsats, der er ydet af bestyrelse, byggeudvalg og ikke mindst frivillige medhjælpere. – 2014 I 2014 gik prisen til Henning Kjeldsen for etablering af Thyborøn Trawlbinderi på Thyborøn Havn, samt for tillid og loyalitet overfor havnes servicevirksomheder ved nybygning og ombygninger af fartøjer – 2015 I 2015 gik prisen til L232 Tove Kynde og fiskeskipperne Martin Kynde og Tamme Bolt for initiativet til som ung fisker at etablere sig med eget fartøj og som etableret fisker at investere i at hjælpe en ny generation af fiskere i gang. – 2016 I 2016 var prismodtageren Thyborøn Shipyard og de to moderselskaber Kynde & Toft og Thyborøn Skibs & Motor. Prisen tildeles for »Initiativet til etablering af flydedokfaciliteter i Thyborøn Havn« – 2017 I 2017 var prismodtageren Konsumfisk. Prisen tildeles for: Initiativet »Kend din fisker«.

Kilde: Thyborøn Havn FiskerForum.dk