Tal på betydningen af havne i den vestlige Limfjord

Tal på betydningen af havne i den vestlige Limfjord

Alle havne har en erhvervsøkonomisk betydning. Senest har de Vestlige Limfjordshavne sat tal på det. Det er havnene i Skive, Thisted, Lemvig, Holstebro-Struer og Nykøbing Mors.
Analyserne viser, at havnene ikke blot har en rolle som havn, hvor der kommer gods over kaj. Havnene udbyder en vifte af serviceydelser, der giver plads til andre erhvervsaktiviteter. Betragtes de Vestlige Limfjordshavne som en samlet erhvervsklynge kan produktionsværdien i 2010 opgøres til 6,3 mia. kroner.

Næsten 2.900 personer har deres beskæftigelse direkte eller indirekte ved de virksomheder, der er beliggende ved de Vestlige Limfjordshavne. Den beskæftigelse sætter gang i aktiviteten også ud over de berørte virksomheder. Der kommer lokale jobs til at stille det lokale forbrug af varer og serviceydelser. I alt er den samlede beskæftigelsesmæssige bruttoeffekt næsten 3.700 arbejdspladser. Det betyder også at den direkte og indirekte indkomstskabelse fra de 5 havne er ca. 7 % af indkomstskabelsen i de 5 kommuner. Det er ikke så ringe! Og slet ikke i et af de områder, der skriger på beskæftigelse.

Oplandsanalysen viser også, at havnen netop er mere end anløb. De 5 havne havde i 2010 tilsammen 231 anløb af fragtskibe. De havde en godsomsætning på 310.000 tons gods. Der kom 7 tons fisk. Men netop de aktiviteter har stor betydning for fiskeproducenter, slagterier, landbrug, olieforsyning, turisme mv. i området.

Derfor er også mindre havne vigtige lokale erhvervsklynger. Derfor har havnene med denne position også et tilbud til den nye by, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen.