Bagenkop fisker føler sig ramt af »De grønne partier’s og NGOer’s« fordrejninger og Fake News

»Nu må det være nok«, kommer det fra Bagenkop-fiskeren, der her senest med partilederdebatten i Folketinget tirsdag eftermiddag, måtte lægge øre til hvorledes partilederne fra Alternativet og Socialistisk Folkeparti klappede hinanden af, med overdrevne forklaringer på hvor skadeligt trawlfiskeriet egentlig er.

Fortsæt med at læseBagenkop fisker føler sig ramt af »De grønne partier’s og NGOer’s« fordrejninger og Fake News

Europæiske kystfiskere ønsker EU´s Fiskeripolitik artikel 17 implementeret øjeblikketligt

  • Post category:Nyheder

Ønsket er fremsat af LIFE-platform fiskeriorganisation der repræsenterer det mindre kystfiskeri i hele Europa. Her opfordrer de til en øjeblikkelig implementering af artikel 17 i den fælles fiskeripolitik, ligesom de ønsker at Europa-Kommissionen offentliggøre hvorledes de ønsker at gennemføre denne politik.

Fortsæt med at læseEuropæiske kystfiskere ønsker EU´s Fiskeripolitik artikel 17 implementeret øjeblikketligt

Både dansk og svensk fiskeri står til en kæmpe dukkert, hvis trawlfiskeriet forbydes

  • Post category:Fiskeri

Fuldstændigt som det danske, foregår det svenske erhvervsfiskeri for langt den overvejende dels vedkommende med bundtrawl. Det er lige fra muslingefiskeriet i den Botniske Bugt, til det demersale fiskeri langs kysten samt jomfruhummerfiskeriet på Vestkysten af Sverige og til rejefiskeriet, der i alles tilfælde ikke findes økonomisk bæredygtige alternativ til trawlfiskeriet.

Fortsæt med at læseBåde dansk og svensk fiskeri står til en kæmpe dukkert, hvis trawlfiskeriet forbydes