Europæiske kystfiskere ønsker EU´s Fiskeripolitik artikel 17 implementeret øjeblikketligt

  • Post category:Nyheder

Ønsket er fremsat af LIFE-platform fiskeriorganisation der repræsenterer det mindre kystfiskeri i hele Europa. Her opfordrer de til en øjeblikkelig implementering af artikel 17 i den fælles fiskeripolitik, ligesom de ønsker at Europa-Kommissionen offentliggøre hvorledes de ønsker at gennemføre denne politik.

Fortsæt med at læseEuropæiske kystfiskere ønsker EU´s Fiskeripolitik artikel 17 implementeret øjeblikketligt

Både dansk og svensk fiskeri står til en kæmpe dukkert, hvis trawlfiskeriet forbydes

  • Post category:Fiskeri

Fuldstændigt som det danske, foregår det svenske erhvervsfiskeri for langt den overvejende dels vedkommende med bundtrawl. Det er lige fra muslingefiskeriet i den Botniske Bugt, til det demersale fiskeri langs kysten samt jomfruhummerfiskeriet på Vestkysten af Sverige og til rejefiskeriet, der i alles tilfælde ikke findes økonomisk bæredygtige alternativ til trawlfiskeriet.

Fortsæt med at læseBåde dansk og svensk fiskeri står til en kæmpe dukkert, hvis trawlfiskeriet forbydes

»Levende Hav« har IKKE eneret på at kæmpe for en robust hav-natur

Som en anden »én-mandshær« har Landsforeningen »Levende Hav’s« sendt deres fiskeri- og havmiljøpolitiske redegørelse og status for året 2022, til Miljø- og Fødevareudvalget. Her fremgår det blandt andet, at udsættelsen af trawlforbuddet i Bælthavet ikke har deres støtte og at det danske trawlfiskeri generelt opfattes som noget »fanden har skabt i vrede«.

Fortsæt med at læse»Levende Hav« har IKKE eneret på at kæmpe for en robust hav-natur

Hvor »TORSKE« dumme er vi – for torskeyngel og trawlfiskeri har intet med hinanden at gøre

Men det har de grønne organisationer og deres mange medløbere travlt med at påstå for tiden. Nu her senest med Danmarks Naturfredningsforening DN’s kobling til og overskrift om: »At beskyttelse af torsken virker: Rekordmange torskeunger i trawlfrit havområde«.

Fortsæt med at læseHvor »TORSKE« dumme er vi – for torskeyngel og trawlfiskeri har intet med hinanden at gøre

DN fremturer igen med usagligt ævl og usande påstande om trawlfrie havområder

De grønne specialister i de fodformede støvler fra Danmarks Naturfrednings-forening DN har endnu engang bevæget sig ud i konklusioner, der alene i sin fremstilling lyder som en »eventyr-fortælling« af HC Andersen, uden at forklejne denne verdensberømte danske digter og forfatters mesterlige og fængslende fortælleevne.

Fortsæt med at læseDN fremturer igen med usagligt ævl og usande påstande om trawlfrie havområder