Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund

  • Post category:Nyheder

Ålen har været i kraftig tilbagegang og betegnes i dag som en truet fiskeart, ikke blot i Danmark, men i hele verden. Alligevel er der lyspunkter forude, for undersøgelser viser, at verdens bestanden af ål nu er i svag fremdrift, alene i Nordsøen tæller ålene mere end tre gange så mange nu, som for blot få år siden.

Fortsæt med at læseVedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund