Stop for råstofindvinding i Øresund

  • Post Category:Nyheder

Tydligere kan det vist ikke siges, men trods de mange tunger der taler samme sprog, om at stoppe sandsugningen i Øresund, der spænder over hele paletten af forskellige politiske partier og ngo´er, lystsejlere, dykkere og lystfiskere samt miljøorganisationer og erhvervsfiskere, pumpes der stadigvæk lystigt i Øresund.

Fortsæt med at læse Stop for råstofindvinding i Øresund

DTU spørgsmål, har du fanget noget..

  • Post Category:Nyheder

Nu får lyst- og fritidsfiskerne i den kommende tid spørgsmålet, »*Har du fanget noget*?«. Det er DTU Aqua, der i de kommende år, vil besøge en række fiskepladser i og omkring Øresund og Østersøen, for at få afdækket fiskernes fiskevaner og fangster.

Fortsæt med at læse DTU spørgsmål, har du fanget noget..

Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund

  • Post Category:Nyheder

Ålen har været i kraftig tilbagegang og betegnes i dag som en truet fiskeart, ikke blot i Danmark, men i hele verden. Alligevel er der lyspunkter forude, for undersøgelser viser, at verdens bestanden af ål nu er i svag fremdrift, alene i Nordsøen tæller ålene mere end tre gange så mange nu, som for blot få år siden.

Fortsæt med at læse Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund