Sensationelt fund på bunden af Øresund

  • Post Category:Fiskeri

Garnfisker Søren Jacobsen kunne efter en tur på Øresund, med garnbåden »Regina« af Helsingør, lande en usædvanlig stor og sjælden kammusling. En kammusling der kun få gange tidligere er observeret i Øresund.

Fortsæt med at læse Sensationelt fund på bunden af Øresund

Uenighed i Regeringen om fortsat sandsugning i Øresund

  • Post Category:Miljø

Det er de Konservative der på baggrund af svensk kritik af Danmark fortsat tillader sandsugning i Øresund, trods advarende rapporter om uheldige og langtrækkende samt meget negative konsekvenser af denne råstofindvinding. Så fortsætter indvindingen ufortrødent fra dansk side.

Fortsæt med at læse Uenighed i Regeringen om fortsat sandsugning i Øresund

Dansk sandsugning skader fiskeriet i Øresund

Den altødelæggende råstofindvinding af sand i Øresund, som praktiseres af Danmark, har nu fået ikke færre end 14 svenske kommuner samt 13 svenske miljøorganisationer til at kræve et stop for denne tilintetgørende praksis af Øresunds naturlige liv og fauna.

Fortsæt med at læse Dansk sandsugning skader fiskeriet i Øresund

DSF mener fem torsk for lystfiskerne er for lidt

Biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) har været til møde i Helsingør med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og borgmester Benedikte Kiær samt Jens Peder Jeppesen fra Øresundsakvariet. Fra turbådene deltog skipper Carsten Fisk Nielsen, Peder Elberg og Jens Hartmann

Fortsæt med at læse DSF mener fem torsk for lystfiskerne er for lidt