Østersø torsk på historisk niveau

  • Post Category:Områder

Det Internationale Havforsknings råd, ICES , fastslår i en ny rapport, at torskebestandene i Østersøen fortsat er i fremgang, og at næste års torskekvoter kan forhøjes. I den østlige del af Østersøen er bestanden nu på det højeste niveau siden slutningen af firserne.

Fortsæt med at læse Østersø torsk på historisk niveau

Affaldsjord fra Københavnske byggerier dumpes i Øresund.

  • Post Category:Områder

Overskudsjord fra Cityring og Metrobyggeri, skal bruges ved udbygning af Nordhavnen ved Hellerup. Bierhvervsfisker frygter for det marine miljø. Trafikminister Hans Chr. Schmidt og viceborgmester Eyvind Vesselbo, vil på et orienteringsmøde forklare om konsekvenserne.

Fortsæt med at læse Affaldsjord fra Københavnske byggerier dumpes i Øresund.