Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund

Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund

Ålen har været i kraftig tilbagegang og betegnes i dag som en truet fiskeart, ikke blot i Danmark, men i hele verden. Alligevel er der lyspunkter forude, for undersøgelser viser, at verdens bestanden af ål nu er i svag fremdrift, alene i Nordsøen tæller ålene mere end tre gange så mange nu, som for blot få år siden.

For et halvt århundrede siden var bestanden meget stor, og der blev fisket godt med ål i de danske farvande. De sidste 25 år er ålebestanden faldet med mere end 90 procent, så bestanden i dag kun er en skygge af sig selv fra dengang.

Fritidsfiskere sætter mere end 1,6 millioner ål ud i disse dage

Dansk Amatør Fiskeriforening kæmper for at øge bestanden og en af måderne er udsætning, som det skete tirsdag eftermiddag, hvor mere end 6000 små ål blev sat ud i Øresund med hjælp fra Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug og kutteren K 148 Jamik med fiskeskipper Max Christensen.

Jan Mardrup fortæller til DR nyhederne, at han de sidste 15 år har været med til at udsætte mere end 400.000 ål på denne måde. En Åle udsætning som i dag, for en stor dels vedkommende, finansieres af EU og fisketegnsmidlerne.

De åleunger, som tirsdag blev udsat i Øresund, er hentet i den sydengelske flod Severan. Da de ankom til Danmark vejede de blot 0,3 gram, men siden april er de vokset ti gange i vægt til mellem 3,5 til 4 gram stykket. Hvis bare man opdrættede ål i bassiner, ville de vokse over dobbelt så hurtigt, som hvis de havde deres opvækst i havet. I bassinet er omgivelserne kontrolleret, både hvad angår føde og bundforhold.