Ny auktion over råstofindvinding bliver 23. april 2015

Ny auktion over råstofindvinding bliver 23. april 2015

Det er Naturstyrelsen der to gange årligt afholder auktion over farvandsområder til råstofindvinding. Auktioner der afholdes for, at give et firma eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer, i et nærmere afgrænset geografisk område.

Benzin på bålet, for modstanderne af den altødelæggende sandsugning, der finder sted i Øresund. En modstand, der bag hjemmesiden ”Hjælp det maritime liv i Øresund”, forsøger at bekæmpe den katastrofale sugning af det Øresund, der med en fjernelse af den helt unikke fauna her, får varige skader samt en fuldstændig ødelæggelse af forholdene for fiskeriet og for den voksende dykkerturisme.

Modstanden mod råstofindvinding fra havbunden omkring Danmark, har netop nu nået nye højder. Blandt andet her sidst med en stærk politisk alliance på tværs af Folketinget, omtalt i Frederiksborg Amts Avis, hvor miljøministeren i meget klare vendinger, opfordres til at stoppe indvindingen af råstoffer i Øresund.

Miljøministeren opfordres til at stoppe råstofindvindingen fra havbunden i Øresund.

Det er Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten samt de Konservative, der ønsker Miljøministeren Kristen Brosbøl stopper al sandsugning i Øresund, når de nuværende tilladelser udløber og lovforslaget om en stramning af reglerne om råstofindvinding på havet er behandlet færdigt. (Lovforslag L 85 – Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi). Heri lægges der op til at Miljøministeren, juridisk får mulighed for at stoppe sandsugningen i visse områder, noget som de tre partiers miljøordfører dog ikke tror at Miljøministeren vil efterkomme. En antagelse som er opstået efter Ministeren ikke klart nok har taget afstand fra den grove udnyttelse af havbunden i blandt andet Øresund.