Gigant brøler i den biologiske rådgivning.

  • Post category:Forskning

Det viser sig at biologerne har undervurderet 2006 årgangen af Nordsø sild med ikke mindre end 75%. EU Kommissionen opfordres til omgående at hæve kvoten. Den samlede sildebestand i Nordsøen vurderes nu til at være 300.000 tons større end hidtil antaget. Hvor biologerne hidtil har anbefalet kvoter ud fra en bestand på 1mio. tons, anser man nu bestanden til at være 1,3 mio. tons.

Fortsæt med at læseGigant brøler i den biologiske rådgivning.

Bilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

Bilag 6 - Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til MAF-fartøjer disponible mængde rødspætter i Skagerrak er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1312 med årsmængde af rødspætter i Skagerrak er undtaget fra forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak. MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen Den til MAF-fartøjer disponible mængde kulmule i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1323 med årsmængde af kulmule i Nordsøen er undtaget fra forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. oktober 2010.

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen Den til FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen disponible mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen fra og med onsdag den 29. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med fredag den 1. oktober 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. september 2010” Med venlig hilsen Mik Jensen

Fortsæt med at læseBilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen