Fiskeriets bruttoindtjening

  • Post category:Økonomi

I perioden januar til oktober var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 2.477 mio. kr., hvilket var 33 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 681.000 tons, hvilket var 4 % mere end i samme periode sidste år.

Fortsæt med at læse Fiskeriets bruttoindtjening

999 – Fokus på vækst og værdiskabelse

  • Post category:Produkter

Nu er der kun godt to år tilbage! Den 1. januar 2013 vil TripleNine være omdannet til et aktieselskab. Og allerede på den kommende generalforsamling i december i år forelægger bestyrelsen et konkret oplæg til vedtægter for det nye aktieselskab.

Fortsæt med at læse 999 – Fokus på vækst og værdiskabelse

Hanstholm Fiskemelsfabrik udvider modtagefaciliteterne.

  • Post category:Fiskeri

2 nye råvaretanke sikrer, at de største industrilaster kan leveres og forarbejdes ved Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S. I takt med industrifartøjerne bliver stadig større, opstår der samtidig på landsiden behov for at tilpasse sig disse nye udfordringer.

Fortsæt med at læse Hanstholm Fiskemelsfabrik udvider modtagefaciliteterne.

Voldgift om lejemål på Esbjerg Havn.

  • Post category:Produkter

Esbjerg Havn kræver industrifiskerne rydder en grund på Esbjerg havn. Fiskerne vil ikke nedrive bygningen, derfor går sagen i voldgift. I 2008 stoppede sildefiletfabrikken ESSI A/S aktiviteterne i Esbjerg. Efterfølgende har den hen ved 9000m2 bygninger for en stor dels vedkommende stået ubenyttede hen. Bygningen er opført på en grund, der er lejet af Esbjerg Havn og Havnen har gennem det seneste år truet med en opsigelse.

Fortsæt med at læse Voldgift om lejemål på Esbjerg Havn.