FFSkagen blæser trompet fisk i store mængder

FFSkagen blæser trompet fisk i store mængder

Ved indsejlingen til Skagen Havn møder man for tiden både trawlere fra Irland og Skotland, der i disse dage vælger FFSkagen til lossested for trompetfisken fanget rundt Irland.
Sæsonen er kommet godt i gang fortæller Morten Broberg, administrerende direktør for FF Skagen til FiskerForum.com. ”Vi losser for tiden 1000 tons i døgnet og sammen med den Nordsø brisling vi også tager ind, er kapaciteten oppe på små 200 tons fiskemel i døgnet.”

FFSkagen er specielt glade for de irske og skotske fiskefartøjer, der trods rejsetider på mellem 35 og 75 timer, gør turen til Skagen. Med en afregningspris på 2,00 pr. kg ligger lastens værdi også mange gange over millionen. Det er så også første gang FFSkagen modtager skotske fartøjer med havgalt.

Interessen for den lille trompetfisk (havgalten) startede for snart fire år siden. Fisken som tilhørere familien af pigfinnefisk, har med sin høje og sammentrykte krog og spidse snude en længde op til 15 cm. Fisken er blevet mere og mere interessant da fiskeriet af de mere traditionelle arter til fiskemel, som bekendt er kvote sat meget lavt.

Trods en tobis sæson der næsten ikke syner i produktionstabellen for 2012, har meddelelsen om en åbning af sperling fiskeriet alligevel fået lidt optimisme ind i branchen igen. Flere stiller sig dog skeptiske overfor tallene, som fra flere sider betegnes som rimeligt optimistiske.

Man må lærer at glæde sig over nu`et, hvilket Morten Broberg også gør over den danske trawler Neptun, der netop har losset godt 500 tons havgalt på FFSkagen.

Kilde. FFSkagen
FiskerForum.com