Ophevning av stenging av områder i Barentshavet, kysten og i fjordene for fiske etter reker med trål

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-49-2011 Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Erstatter: J-10-2011 Gyldig fra: 16. 03. 2011 Bergen, 21. 03. 2011 Fiskeridirektøren har den 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: I Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseOphevning av stenging av områder i Barentshavet, kysten og i fjordene for fiske etter reker med trål