Godt fiskeri efter hornfisk.

Godt fiskeri efter hornfisk.

Fra maj måneds begyndelse, er der en stigende mængde af den populære hornfisk, der trækker mod kysten. Mange ender i fiskernes garn.
Fra Sjælland, som traditionelt har store landinger af hornfisk, meldes netop nu om fiskere, som har dagsfangster på op til 5 tons af den lange slanke stimefisk, og i Ringkøbing Fjord fanges nu også en del hornfisk, i forbindelse med de søger ind mod fjordens lavtliggende brakvandsområder for at gyde.

Mange hornfisk ender dog i de bundgarn, som er opsat med henblik på at fange sild. Og selv om det giver ekstra arbejde, er det samtidig også en kærkommen indtægt; ”Bare der er fisk i garnet, er jeg tilfreds”, siger den 25årige bundgarnsfisker Mikkel Fjord fra Hvide Sande, ”der er godt nok mere arbejde, når hornfiskene er viklet ind i garnet, men med auktionspriser på 13 kr. for de store og op til 8 kr. for de små, er det fint nok”.

Fra Hvide Sande arbejder der fire hold bundgarnsfiskere og onsdag var der alene i Mikkel Fjords garn 1.100 kg. hornfisk. Dertil selvfølgelig også en del sild, som her i maj måned godt nok er blevet af en mindre størrelse, i forhold til tidligere på sæsonen.

Sildefiskeriet kan der, iflg. Mikkel Fjord, heller ikke siges noget negativt om; ”Vi har nu rundet 150 tons, hvor vi sidste sæson i alt blot nåede 144 tons. Samtidig er priserne i år også bedre; så det klager vi ikke over”. Fjordfiskeriet efter sild slutter traditionelt omkring 1. juni.

FiskerForum.com