Alvorlig tilbagegang for fiskeriet i Ringkøbing Fjord

Alvorlig tilbagegang for fiskeriet i Ringkøbing Fjord

Hidtil har 2011 været skuffende for fjordfiskerne ved Ringkøbing Fjord. De har hevet for få fisk i land sammenlignet med de seneste sæsoner.
Fiskeriet i Ringkøbing Fjord domineres af de tre fiskearter sild, fjordskrubber og helt. Og i 2011 har alle tre fiskerier været stærkt vigende sammenlignet med årene 2010 og 2009.

De landede mængder er faldet med mere end 30%. Økonomisk er det gået knapt så katastrofalt, idet indtjeningen er faldet med lidt under 20%. Men bag tallene gemmer sig den realitet, at sildefiskerne har nydt godt af stærkt øgede priser, hvorimod de fiskere der fanger helt og skrubber, har oplevet langt større indtægtsnedgang.

Tilbagegang for fiskeriet i Ringkøbing Fjord

Blandt fjordfiskerne er der enighed om, at en stærk bund vegetation i 2011 har umuliggjort meget fiskeri, da garn konstant sættes til med grønne planter. Mængden er nogle steder så udbredt, at det omtales som et ”ligklæde”, hvilket henviser til, at al anden bund vegetation dør og fladfisk er forsvundet fra området.

Der foreligger ingen forklaring på, hvorfor der i indeværende år forekommer langt flere vandplanter end normalt, ligesom det også er uvist hvorfor fjordfiskerne netop i år fangede færre sild, når der f.eks. samtidig meldes om en stærk, og stigende, sildebestand i Nordsøen.

På fjorden arbejder en god håndfuld erhvervsfiskere ligesom en række bierhvervsfiskere periodevis fisker i den ca. 300 km² store lavvande fjord.

*Alle data er udtrukket af Fiskeridirektoratets on-line statistik.