Fortsat gode vinde for dansk fiskeri

Dansk fiskeri forventes i 2011 at få et økonomisk fornuftigt år, om end ikke på højde med 2010, som var begunstiget af særdeles positive vinde. Bruttooverskuddet var i 2010 rekordhøjt, ikke mindst grundet et meget indbringende industri- og makrelfiskeri. Faldende fangster i 2011 kombineret med stigende brændstofpriser medvirker til, at 2011 ikke bliver ligeså godt som 2010, men året forventes stadigvæk at blive det næstbedste år målt på bruttooverskuddet i det seneste tiår, fremgår det af rapporten Fiskeriets Økonomi 2011.

Fortsæt med at læse Fortsat gode vinde for dansk fiskeri

Fiskeridirektoratets Informationsmøde E-Log

Reglerne om elektronisk logbog for fartøjer over 24 meter trådte i kraft den 1. januar 2010. Fra denne dato skal fartøjet være i stand til at transmittere en elektronisk logbog. Og fremover er det de elektroniske oplysninger hos Fiskeridirektoratet, der afgør, om du har opdateret og udfyldt din logbog korrekt.

Fortsæt med at læse Fiskeridirektoratets Informationsmøde E-Log