Bilag 6 – Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.
Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

I perioden fra og med den 12. juli og indtil videre er det for alle fartøjer ved fiskeri i norsk fiskerizone i Nordsøen, og hvor fangstrejsen påbegyndes den 12. juli eller derefter, tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg andre arter pr. fangstrejse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 12. juli 2011