Flere rødspætter til MAF fartøjer i Østersøen og Bælterne

Flere rødspætter til MAF fartøjer i Østersøen og Bælterne

Efter forespørgsel fra Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening har Fiskeridirektoratet forhøjet rationerne.
MAF fartøjerne i Østersøen og Bælterne har i rødspætte fiskeriet fået en fangst rationsforhøjelse på ikke mindre end 50%.

Det er sket efter anmodning fra Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. Fiskeridirektoratet har samtidig kikket på den aktuelle udnyttelse af den mængde fisk, der er afsat til ordningen og på den baggrund forhøjet mængderne til
Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Mængderne er gældende pr. kvartal.

Rationerne gælder med virkning fra den 1. juli 2011 og indtil videre. Reglerne gælder for underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Der er udsendt bilag 6 meddelelse om ændringen.