40 millioner til fiskeriet

40 millioner til fiskeriet

Fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) er i 2011 blevet tilført cirka 20 mio. kr. Pengene skal bruges på bæredygtige akvakulturanlæg, lokale fiskerihavne, modernisering af fiskefartøjer samt til en ny rådgivningsfunktion for lokale initiativer og kystfiskeri.
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået aftale om, hvordan de ekstra 20 mio. kr. skal fordeles, så udviklingen af et bæredygtigt fiskeri støttes bedst muligt. Størstedelen af pengene skal bruges til at forhøje rammen for akvakulturprojekter med 15 mio. kr.

”Den danske akvakulturbranche producerer gode sunde fødevarer, og den har et stort vækstpotentiale både på hjemmemarkedet og i resten af verden. Det er vigtigt, at vi støtter udviklingen af miljøvenlige akvakulturanlæg, og med de 15 mio. kr. er der mulighed for investeringer i anlæg, som giver mindre udledning til miljøet og samtidig en større produktion”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Derudover bliver der afsat 3 mio. kr. til privatejede fiskerihavne, som har betydning for fiskerierhvervet ude i lokalområderne, og 2 mio. kr. til bl.a. at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø ombord på fiskefartøjerne.

Desuden afsættes der penge til at etablere en rådgivningsfunktion, som kan understøtte initiativer og koordinere aktiviteter i fiskerierhvervet – herunder kystfiskeriet.

Alle beløbene fordobles desuden med EU-midler, hvilket betyder, at der reelt er tale om ekstra tilskud på cirka 40 mio. kr.

De ekstra midler til Fiskeriudviklingsprogrammet i 2011 stammer fra annullerede projekter fra 2010.

Fiskeriudviklingsprogrammet
Indsatsen er en del af det danske fiskeriudviklingsprogram, som medfinansieres af den Europæiske Fiskerifond (EFF). Det overordnende mål for programmet er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensynstagen til bæredygtighed og regional udvikling.