Svømmetræning af lakseyngel kan spare milliarder.

Svømmetræning af lakseyngel kan spare milliarder.

Norske lakseopdrættere kan spare mange milliarder ved at give lakseynglen den rigtige svømmetræning. Men trænes der for hårdt kan det kun gøre ondt værre.
Opdrættere kæmper med sygdom og skader samt rømning fra havbrugene. Problemer som hvert år løber op i mange milliarder kroner i tabt indtjening. Undersøgelser har vist at tab grundet dårlige kvalitet af udsætter fisken, udgør ca. 6% og at alene dette beløber sig til et tab på mellem 1,5 – 2 milliarder kroner.

”Over 80% af lakseynglen, der udsættes i havbrugene, lever der indtil de når slagtevægten,” fortæller seniorforsker ved Nofima Harald Takle til Forskning.no. ”Der er mange årsager til den dårlige yngel tilstand, men en af de hyppigste er den intensive produktionsmetode der bruges,” fortæller Takle videre.

Harald Takle har ledet et internationalt team af forskere, som i en treårig periode har prøvet forskellige trænings sessioner med lakseyngel, fra de helt små 30 gram og op til de lidt større fiskeyngel på 100 gram.

De gode resultater med lakseynglen er blandt andet opnået på forsøgsanlægget på Sunndalsøra, hvor man har kunnet kontrollere vandhastighed samt iltindhold i vandet og målt på foder optaget i fisken.

Forsøgene bekræfter kun Takle i at den rigtige træning og i den rigtige dosering, kan give et betydeligt reduceret tab af yngel, når de senere sættes ud i havbrugene. Efter i ca 12 uger at have trænet ynglen, har de oppebåret både større og flere muskelceller i hjertet og dette har igen givet fisken en positiv påvirkning af immunforsvaret, som dermed giver den trænede fisk mellem 5 og 15% bedre chance for at overleve sygdomme.

En af konklusionerne på den forbedret lakse yngel kvalitet, opnår man bedst i de sidste 12 uger inden ynglen udsættes i havbrugene, ved svømmehastigheder der er udregnet til at være mellem 0,8 – 1,2 fiske kropslængde i sekundet.

Takle mener at mange fiskeanlæg med fordel kan indføre denne motionmetode af fisken for en overkommelig pris, især når man tager værditilvæksten i betragtning.

Kilde: Forskning.no
FiskerForum.com