Svenske fartøj indflager til dansk fiskeri

Svenske fartøj indflager til dansk fiskeri

GG 202 ”Nimber” af Göteborg bliver dansk. Fremover hedder skibet S202
”Nimber”.

Göteborg trawleren ”Nimber” sejler fremover under dansk flag. I
forbindelse hermed skifter fartøjet kendingsbogstaver til S for Skagen,
mens navnet ”Nimber” forbliver uforandret. Fartøjet skal drives af det
dansk registrerede Gifico Aps, med adresse i Skagen.

Fartøjsreder Johannes Claeson, forklarer til Fiskerforum.dk, at rederiet
i øjeblikket afventer Søfartsstyrelsens godkendelse, som forventes at
foreligge indenfor de kommende 2-3 uger. Så snart dokumenterne er i
orden, er Johannes Claeson klar til at stævne ud i tobisfiskeriet.

”Nimber” er bygget på Johs. Kristensens Skibsbyggeri i 1986. Efter
senere at være forlænget, er skibet nu godt 40 m. langt. Ifølge Johannes
Claeson skal trawleren drives med traditionelt industrifiskeri efter
tobis, brisling m.v. Selskabet Gifico Aps ejer i øvrigt også E 595
”Simone Christina”, som på tilsvarende måde fisker industrifisk.