Svensk kommune tillader nu jagt på skarv

Svensk kommune tillader nu jagt på skarv

I den svenske skærgård ud for Stockholm i den lille kommune Österåker ved Furusund, har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at tillade nedskydning af skarv.

Beslutningen betyder, at i alt 195 fugle må lade livet i seks udvalgte områder, til jagten udløber i midten af april måned.

Formålet er ifølge lederen af Natur og Miljø i den svenske kommune, Göran Åström, at afskrække og afholde skarven fra at etablere sig yderligere med rede- og ynglepladser i området.

Problemets omfang er vokset, hvilket bekræftes af den sidste undersøgelse foretaget af svenske biologer, der viser at mellem 30 til 33.000 skarv i sommeren 2016 havde opholdt sig i området omkring den svenske skærgård ved Stockholm. De var fordelt på 19 kendte skarvkolonier, hvor op mod 6.380 ynglende par havde slået sig ned.

I følge EU´s fugledirektiv, som også Sverige er underlagt, skal alle arter have en bevaringsstatus. Men Kommunalbestyrelsen i den lille svenske kommune mener ikke at tilladelsen til jagt på nogle få hundrede skarv er i strid med EU´s fugledirektiv og da forsøg med andre passende skræmmeforanstaltninger ikke har hjulpet og slet ikke løst problemet, mener kommunalbestyrelsen af nedskydningen af skarven kan løse problemet.«

»Vi har taget denne vurdering for seks områder, men det er samtidigt vigtigt at tilføje, at grundejere fortsat er forpligtede til stadig at foretage forebyggende foranstaltninger sideløbende med jagten på skarven. De forskellige tiltag skulle gerne sammenlagt gavne på sigt,« kommer det fra Göran Åström, der mener at dette både er for at øge effekten af reguleringen af skarv og for at teste og evaluere nye metoder.