Stilheden har bredt sig på silde-felterne vest for Island

Stilheden har bredt sig på silde-felterne vest for Island

Skipper på HB Grandi´s pelagiske fartøj »Vikingur AK«, Hjalte Einarsson fortæller, at siden ankomsten igår på positionen 100 mil vest for Reykjanes, har der ikke været noget særligt.

De fartøjer der ligger i området venter stadig på nogle fornuftige fangster af sild, men flere overvejer i øjeblikket at rigge om til blåhvilling istedet.

Det er det islandske fartøjs første rigtige tur efter strejken. Her var skibet på bedding, under hele strejken, i den islandske by Akureyri, på nordsiden af Island. Der blev forsat arbejdet på »Vikingur AK« da strejken sluttede.

I følge den islandske skipper, er der ikke mange sild i området. Det er kun nogle enkelte både, der har kunnet slæbe sig til et rimeligt og fornuftigt resultat. Nu er stimerne mere spredte. Indimellem er der lidt skygger på sonaren, men ikke med et overvældende resultat, selv om vi slæber der hvor silden er registreret sidst. Men stimerne er for små og for spredte, til vi kan udlede noget konkret af det overhovedet. Det er tilsvarende svært at regne ud, hvor sildene kommer fra eller hvor de er på vej hen.

Skipper Hjalti Einarsson fortæller afslutningsvis, at man har 180 tons sild ombord for nuværende, og planen er at sejle til Vopnafjörður, når lasten er næste fyldt og derefter riggge om til fiskeri efter blåhvilling.

En anden af HB Grandi´s trawlere Venus, er nu skiftet over til fiskeri efter blåhvilling, efter en fornuftig landing af Sild til Vopnafjörður. Rygtet herfra vil vide, at det er gået godt og fornuftigt, samt at fiskeriet fortsat går godt i den færøske Zone, fortæller den færøske skipper »Hjalti Einarsson« fra »Venus«.