Statsligt fiskeri-mærke deler fiskeriet i to
Et helt nyt mærke for skånsomt kystfiskeri kan blive en realitet, efter Folketinget med stort flertal har stemt et forslag fra Fiskeriminister Eva Kjer Hansen igennem.

Statsligt fiskeri-mærke deler fiskeriet i to

Et helt nyt mærke for skånsomt kystfiskeri kan blive en realitet, efter Folketinget med stort flertal har stemt et forslag fra Fiskeriminister Eva Kjer Hansen igennem. Men det har delt fiskeriet i to lejre, pga. forskelle i fiskemetode og ikke i størrelse, som kystfiskersegmentet ellers lægger op til med fartøjer under 17 meter.

 

I alle tilfælde træder Folketingsbeslutningen igennem i fiskerilovgivningen den 1. juli, hvor ministeren for fiskeri »kan etablere og drive en frivillig mærkningsordning til fremme af kystfiskeri med anvendelse af skånsomme fiskeredskaber.« Den statslige mærkningsordning for det skånsomme kystfiskeri, kan allerede træde i kraft til efteråret 2019.

 

Man mangler endnu at designe og fremstille det lille »skånsomme kystfiskeri« mærke, hvor stort og hvordan skal det se ud. Dog er det fastlagt, hvilke krav der skal være opfyldt inden fiskerne kan få udleveret mærket gratis. Det kræver et kystfiskerfartøj under 17 meter og et kursus i kvalitetssikring. Man må kun fiske med enten garn eller krog og med bundgarn eller snurrevod, hvor under også flydetrawl er tilladt. Derimod accepteres trawlfiskeri ikke.

 

Netop det sidste falder Danmarks Fiskeriforening’s formand Svend-Erik Andersen for brystet. For som han siger til Fodevarewatch.dk, »Det kunne være anderledes«. Han havde istedet gerne set at mærket kunne fremme det samlede kystfiskeri, også omfattende det mindre trawlfiskeri. I stedet har det delt fiskeriet over i to dele, hvor de mindre trawlere udgør en stor og væsentlig del af DFPO’s medlemsskare. Trawlere der kunne være med i mærkningsordningen »Skånsomt Kystfiskeri« kunne mængdemæssigt have givet mærket den fornødne vækst. Så trods dét faktum at de opfylder kravet om størrelse og at fisken ovenikøbet fanges med MSC Certifikat, kan de alligevel ikke komme med i mærkningsordningen »Skånsomt Kystfiskeri« pga. kravet om den rette fangstmetode.

 

Omvendt er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, med formand Søren Jacobsen yderst tilfredse med Folketingsbeslutningen. For som han siger overfor Fodevarewatch.dk, »det åbner nogle markeder for os, som vi ikke har kunnet komme i nærheden af hidtil. Vi hører hos både kokke, i kantiner og på restauranter, at de efterspørger de her fisk,« siger formand for foreningen, og tilføjer at han fortsat ser trawlfiskeriet som en trussel for biodiversiteten.