Nybygget hummertrawler fra JOBI Værft i Strandby

Nybygget hummertrawler fra JOBI Værft i Strandby

Det er FN 462 »Jeanne«, der for godt en uge siden, blev døbt i Strandby og nu her efter dåben og færdiggørelsen på JOBI Værft A/S er dansk fiskeri’s sidste helt nye og mest moderne fartøj, klar til hummer- og konsumfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

 

En succesfuld dåb
Der er ikke noget som velsmagende og veltilrettelagt mad, »Alt godt fra havet«, med velkrydret jomfruhummer og pandevendte fiskefrikadeller samt dampende varm hummer-suppe, der kan få tunge truende regnvejrsskyer til at fordufte som dug for solen og lyse op, så selv en dåb i øsende regnvejr, bliver til en helt unik samt uforglemmelig oplevelse.

Det var netop det der skete, da hummertrawleren FN 462 »Jeanne« blev døbt og sidenhen fejret på Værftet i Strandby, med taler og et utal af bevingede ord samt skøn mad og drikke, som JOBI Værft til overmål øste op af.

 

Det var Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations bestyrelsesformand, fisker og reder Svend-Erik Andersens datter, Jeanne, der forestod dåben af det flotte nye fiskefartøj og sendte det afsted med maner og med ønsket om alt godt og god vind til skib og besætning fremover.

 

Fartøjet er navngivet »Jeanne«, og har havnekendingsnummeret FN 462. Det deles i anpartsselskabet Jeanne Strandby Aps, mellem Svend-Erik Andersen og skipper ombord Peter Vadsager Husth.

 

Til FiskerForum.dk forklarer den nordjyske skipper, at der primært vil være en tre-mands besætning samt en lærling ombord. Fiskeriet bliver overvejende efter jomfruhummer og konsumfisk og det påregnes at »Jeanne« skal være på havet ca. 340 dage om året, hvor der løbende skiftes mellem to besætninger hver syvende dag.

På spørgsmålet fra FiskerForum.dk, om der specielt er noget ved nybygningen, som skipper især vil fremhæve, kom svaret prompte fra Peter Husth, »det hele«, efterfulgt af et stort grin. Man han ville alligevel godt fremhæve, at én af de helt store forskelle og fornyelser, fra det gamle skib og til det nye, er det halvautomatisk jomfruhummer-anlæg ombord, som fremover skal lette arbejdet med håndteringen. »Det bliver en betydelig forbedring i forhold til det gamle«, fortæller Peter videre. Ergonomisk indrettede arbejdspladser, der skåner besætningen for uhensigtmæssige og tunge løft samt en utidssvarende håndtering af fisken. Alt det er nu fortid, hvor arbejdsmiljøet nu er forbedret og skipper peger også selv på den kvalitetsmæssige og økonomiske side af sagen, hvor kapaciteten er øget betydeligt og at hummerene også fremover bliver effektivt og nænsomt håndteret i anlægget, hvilket også gerne skulle bringe bundlinje-resultatet en smule højere op end tidligere. Ligeledes nævner den nordjyske skipper, at kapaciteten under dæk tilsvarende øges i forhold til det nye hummeranlæg, så der i kølerummet nu er plads til 750 kasser og 550 til frysning. En øgning der kapacitetsmæssigt ligger på næsten det dobbelte af tidligere, hvilket også giver den fornødne frihed på havet, til bedre at udnytte tiden, understreger Peter Husth.

 

Nærmest som en slags jubilæum og alle gode gange tre, har de to tidligere og nu også nybygningen, alle haft robuste og stærke hovedmotorer fra Caterpillar installeret. Dette er nu også blevet mærket på skibets nye generator og lysanlæg, der ligeledes er leveret fra Caterpillar. Hovedmotoren har lige fået et nøk opad med 100 Hk, så pæletrækket er øget en smule sammen med ændringerne omkring Ø diameter på propellen, der nu er på 2,5 meter, med en fornuftig gearing samt dyse, der fremover giver stabil ydeevne samt mindre brændstofforbrug og lave emissioner.

 

Samarbejdet omkring hele udviklingen af konsum- og hummertrawleren »Jeanne«, mellem rederiet og det rådgivende skibsingeniørvirksomhed ShipCon samt JOBI Værft A/S har ifølge Peter Husth været fantastisk godt og meget tilfredsstillende. En proces der er startet helt nede fra det spæde idéoplæg til designet af trawleren, til den efterfølgende udrustning, med JOBI Værfts erfaring og faglige kompetencer, der har resulteret i en smuk og topmoderne trawler.

 

Peter og Svend-Erik købte i sin tid det gamle svensk-byggede fartøj fra 1988 (værft: Sydvest Stålbåd Kallhäll i Stockholm) nuværende FN 462 »Jeanne« i 2009 og efter flere mindre ombygninger, blev tiden moden til at købe et helt nyt fartøj ved JOBI Værft A/S i Strandby.

 

Nybygningen FN 462 »Jeanne« er på 23,97 meter med en bredde på 7.60 meter samt en BT på 218 tons.

 

»Jeanne« fortsætter fiskeriet omkring det Nordjyske og skal primært fiske 140 tons jomfruhummer om året samt blandet konsumfisk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, med plads til en besætning på 6 personer ombord, hvis det skulle blive aktuelt.

 

JOBI Værft A/S der har leveret »Jeanne« er et Nordjyske full-service Værft i Strandby, der har stor succes indenfor reparation og service, som nu også leverer nybygninger på stribe.

 

FiskerForum.dk ønsker skipper samt besætning ombord på »Jeanne« alt godt og god vind fremover.