Spændende hvad EU-Parlamentet beslutter om fiskeriet i Nordsøen

Spændende hvad EU-Parlamentet beslutter om fiskeriet i Nordsøen

I den belgiske hovedstad Bruxelles, der er EU-parlamentets Fiskeriudvalg´s ene af to mødesteder, stemmes der onsdag den 12. juli om den flerårige forvaltningsplan for fiskearter.

Forvaltningsplan for fisk der overvejende lever nær havbunden i Nordsøen og som omfatter næsten en tredjedel af alle fiskearter i EU-farvande med arterne, rødspætte, torsk, kuller, hvilling og søtunge samt jomfruhummer m.m.

MEP medlemmerne bombarderes fra flere sider

Miljøorganisationer som ønsker en stramning i forhold til den flereårige forvaltningsplan for fiskearter. Med blandt andet ved at skærpe den nye forvaltningsplan, så genoprettelsen af fiskebestandene gennemføres og overfiskeriet standses. En gentagen opfordring, som mange miljøorganisationer hver sommer fremfører, overfor parlamentsmedlemmerne, der i disse dage skal fremlægge forslag til den nye forvaltningsplan.

Modsat har flere fiskeorganisationer deres lobbyister kørt i stilling, så de enkelte landes fiskere og følgeindustrien ikke pludseligt står uden fisk, pga. misforstået overfortolkning af en grøn forvaltningsplan. Hele dette drama, som en vanskelig linedans og balancegang foregår i disse dage i Bruxelles.

Hvem der vinder eller taber dette »The battle of the giants« ser vi først sidst på ugen. ICES Det internationale Havforskningsinstitut, har rådgivet om arterne torsk, hvor anbefalingen for 2018 ligger ca. 16 procent over sidste års fangster. Kuller stiger med ca. 29 procent derimod falder anbefalingen for sej med ca. 11 procent og rødspætter med 15 procent. Så anbefalingerne fra biologerne svinger også en del. Derfor bliver det spændende at se, hvorledes »tovtrækningen« ender i parlamentet.

Europa-Kommissionen, der er EU´s politiske uafhængige udøvende organ, har dog det sidst ord i sagen og de gennemfører de beslutninger, som tages af Rådet for EU og Europa-Parlamentet.

FiskerForum.dk