Søulykkesrapport om RI450 Perkredes forlis

Søulykkesrapport om RI450 Perkredes forlis

Undersøgelsesresumé om PERKREDES forlis den 22. maj 2018

Ud på aftenen den 22. maj 2018 sejlede PERKRE- DES ud fra Hvide Sande Havn for at fiske rejer langs vestkysten. Om bord var to besætnings- medlemmer: en skipper, som styrede skibet, samt en fisker på dækket, der klargjorde skibets fiske- grejer, mens skibet sejlede ud af havnen. Vejret var godt, næsten vindstille og ingen sø. Sigtbarheden var god, lufttemperaturen var ca.12- 16 grader og vandtemperaturen 14 grader. Fiskeriet var planlagt til at foregå nær Hvide San- de, ca. 100 meter fra kysten. Som sædvanlig klar- gjorde besætningen fiskegrejerne, mens de sejle- de ud af havnen, så kunne de være klar til at fiske umiddelbart efter, de kom fri af molerne. Desuden havde besætningen en opfattelse af, at udligger- bommene (figur 1) dæmpede skibets rulninger, når de var i åben sø. Fiskerne startede med at sætte styrbord udlig- gerbom ved at løfte trawlbommen fra dækket og svinge den en smule ud over styrbord side (figur 2). Da styrbord trawlbom hang ca. 11R60;2-2 meter fra skibssiden, begyndte de at udsætte bagbord ud- liggerbom. Pludselig krængede PERKREDES voldsomt til bagbord (figur 3), og skipperen råbte til fiskeren på dækket, at han skulle fire af på wiren til bommen og trawlet. Skibet krængede dog så voldsomt til bagbord, at vandet strømmede ind over lønningen og vælte- de fiskeren på dækket omkuld, så han fik hovedet under vand. Da han fik hovedet ud af vandet, kon- staterede han, at skibet var ved at kæntre. Kort efter lå skibet på siden. I kæntringsøjeblikket fik skipperen kæmpet sig ud af døren til styrhuset ved at træde op på en stol og trække sig ud af døråbningen. Ingen af fisker- ne havde mulighed for at få fat i redningsudstyr, men skipperen fik fat i to små fendere, som han kunne bruge til at holde sig flydende. Fiskeren på fordækket fik kæmpet sig langs styr- bord lønning agter over mod skipperen i vandet. Begge kom fri af skibet. Kort før kl. 22 sank PERKREDES i havnebassinet i Hvide Sande havn (figur 4). Fiskerne blev kort tid efter reddet i land af et lokalt fiskeskib og et red- ningsfartøj fra redningsstationen i Hvide Sande. Næste dag blev PERKREDES bjærget og bragt langs kaj i Hvide Sande, hvor det blev konstate- ret, at det kunne holde sig flydende. Skibet blev efterfølgende hugget op.