Søulykkesrapport om kollisionen der kostede en dansk fisker livet

Søulykkesrapport om kollisionen der kostede en dansk fisker livet

Den 10. juli 2014 kolliderede det danske fiskeskib FN 262 INGER MARIE og det maltesiske fragtskib RIG ca. 11 sømil nordøst for Læsø.

INGER MARIE forliste kort tid efter kollisionen, og skipperen, der var det eneste ombordværende besætningsmedlem, døde.

Kollisionen fandt sted i godt vejr, mens der kun var lidt trafik i området. Omstændighederne tyder på, at hverken INGER MARIE’s skipper eller den vagthavende officer på RIG var klar over det andet skibs tilstedeværelse og risikoen for kollision indtil ganske få øjeblikke før kollisionen.

Den vagthavende officer om bord på RIG forsøgte at undgå kollisionen ved at dreje til styrbord, men manøvren blev foretaget for sent.

Det er usikkert, om fiskeskipperen om bord på INGER MARIE blev klar over risikoen for en kollision, før den indtraf. Efter kollisionen satte RIG’s besætning mand-over-bord-båden i vandet, dog uden at kunne lokalisere skipperen. Inden for en time efter kollisionen blev skipperen bjærget, men da var han allerede død. Han blev bragt til et hospital i den svenske by Gøteborg.

Skipper var optaget af arbejdet ved kollisionen

Det er usikkert, hvorfor skipperen på INGER MARIE ikke blev klar over kollisionsrisikoen, men han var sandsynligvis optaget af arbejde på dæksområdet agten for styrhuset og så derfor ikke RIG nærme sig. På RIG anvendte den vagthavende officer ikke radaren aktivt og plottede ikke skibene i området. Den vagthavende officer så ikke visuelt INGER MARIE nærme sig, fordi han ikke bevægede sig rundt på broen og/eller var optaget, hvorfor han ikke så INGER MARIE nærme sig i en blind vinkel.

Den Maritime Havarikommission har udarbejdet en søulykkesrapport på engelsk om ulykken som er tilgængelig her. (engelsk)