Søg tilskud i forbindelse med discard reglerne for Skagerrak

Søg tilskud i forbindelse med discard reglerne for Skagerrak

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af fiskefartøjer og til selektive fiskeredskaber
NaturErhvervstyrelsen sender bekendtgørelse om tilskud til modernisering af fiskefartøjer og selektive fiskeredskaber i høring.

Med bekendtgørelsen gives der i 2012 mulighed for at søge om tilskud til modernisering af fiskefartøjer og selektive fiskeredskaber fra 15. oktober 2012 til og med 15. november 2012. Herefter kan der indgives ansøgninger fra 1. februar til og med 1. april samme år.

Som et særligt indsatsområde i 2012 gives der mulighed for at søge tilskud til visse selektive redskaber, som er omfattet af aftalen mellem EU og Norge om foranstaltninger til implementering af et forbud mod genudsætning, og kontrolforanstaltninger i Skagerrak, inden disse må forventes at blive et krav. Støttemuligheden vil omfatte:

*anskaffelse og montering af opsamlingspose og rist til rejefiskeri
*tilpasning af 90 mm trawlredskab til blandet fiskeri ved montering af paneler med specifikationer som i aftalen

Endvidere indføres der generelt mulighed for at søge om tilskud til projekter, der vedrører investeringer, som gør det muligt at opbevare fangster, som det ikke længere er tilladt at genudsætte. Ændringen gælder for 2012 og efterfølgende år.

Foranstaltningerne bidrager til Grøn Omstilling, idet de kan formindske bifangster og sikre indretning af fartøjer, så de egner sig til at fiske uden discard.
Dertil gennemføres en række øvrige ændringer gældende for 2012 og efterfølgende år. Ændringerne er følgende:

*5 års kravet som tilskudsbetingelse ændres, således at det ikke længere er registreringsdatoen i EU´s fartøjsregister, der er afgørende, idet det nu beror på ibrugtagningstidspunktet.
*muligheden for, at fartøjsgrupper kan indgive en samlet ansøgning med henblik på motorudskilftning udgår, idet dette ikke anvendes i praksis.
*der gennemføres tværgående standardbestemmelser i relation til blandt andet EU- udbudsreglerne og revisionskrav.

Du finder hele høringsmaterialet på www.borger.dk.

Høringsfristen er onsdag den 3. oktober 2012 kl. 12.00.
Høringssvar skal sendes til:

NaturErhvervstyrelsen
Center for Projekttilskud
Nyropsgade 30
1780 København V
e-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger hos:
Lars Christensen Clink
Tlf. 25 23 83 96
E-mail lchc@naturerhverv.dk

Susanne Kamstrup-Braad
Tlf. 25 23 84 47
E-mail subr@naturerhverv.dk

Kilde: Center for projekttilskud
FiskerForum.com