Søg om tillægsmængde fra flidspulje til kystfiskere

Søg om tillægsmængde fra flidspulje til kystfiskere

Er du kystfisker og tilmeldt kystfiskerordningen kan du, som en del af flidspuljen for kystfiskere, få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter. Det har du mulighed for, hvis du har opfisket mindst 50 procent af dit fartøjs egne års-mængder (ekskl. kystfiskertillæg) i indeværende år.

Den næste frist for at søge tillægsmængde er følgende:

Tunge i Nordsøen (EU-farvande) 2019: 30. april 2019
Du kan søge om tillægsmængde for ovenstående kvote, hvis du er tilmeldt kystfiskerordningen, og dit fartøj samtidig har landet mindst 50 procent af årsmængden på ovenstående kvote i indeværende år.

Se det samlede overblik over ansøgningsfrister her (§83, stk. 2)

Tillægsmængder fordeles i første omgang til FKA-kystfiskerfartøjer i den tidsubegrænsede ordning. Såfremt der er tillægsmængder tilbage i flidspuljen herefter, vil de blive fordelt til fartøjer i den tidsbegrænsede ordning, dog kun hvis ansøgning om tillægsmængde er modtaget inden ansøgningsfristens udløb.

Sådan søger du
Send e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Læs mere om kystfiskerordningerne: