Socialdemokratiet ønsker pengestrømmen undersøgt i kvotesagen

Socialdemokratiet ønsker pengestrømmen undersøgt i kvotesagen

Mere præcist ønsker socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen undersøgt pengestrømmen mellem kvotekonger og politikere, men udvider det også til at omhandle fiskeristyrelsen (tidl. NaturErhverv) forvaltning af tilskudsmidlerne på fiskeriområdet har været »lovlige og tilstedelige« i årene 2002 og til 2017.

Samtidig understreger Wammen at Socialdemokratiet ikke har modtaget penge fra kvotekonger og får ligeledes i en kommentar til Danmarks Radio flettet ind, at de tre socialdemokratiske ministre, der har siddet med ansvaret for dansk fiskeri i den omtalte periode, Mette Gjerskov (fra 3. okt. 2011 til 9. august 2013), Karen Hækkerup (9. august 2013 til 12. december 2013) samt Dan Jørgensen (12. dec 1013 til 29. juni 2015) ikke, så vidt Wammen er orienteret, ikke har modtaget penge fra kvotekongerne.

I følge interviewet har Wammen og socialdemokratiet endnu ikke lagt sig fast på hvilken undersøgelsesform man ønsker, men i første omgang mere er interesseret i hvad der er foregået og hvad der har været af penge imellem kvotekongerne og ministre samt ledende venstre politikere. »Det er ønsket om hvor mange penge de såkaldte kvotekonger har hentet på det lukrative hul i kvotereglerne, som Rigsrevisionen i rapporten kraftigt kritiserede Miljø- og Fødevareministeriets for og måden at have håndteret fiskeriets kvoter på.