Skrøbeligt økosystem kan være truet af kongekrabber

Skrøbeligt økosystem kan være truet af kongekrabber

Forskning og nye studier fra blandt andet Florida Institute of Technology, viser et nyt og skræmmende billede af i tusindvis af kongekrabber, der kun venter på stigende havtemperaturer, før de marcherer op fra dybet til de omkringliggende og noget lavere havområder omkring Antarktis.

Her har dyrelivet levet i det iskolde vand, relativt isoleret og viser det sig nu, i mange millioner år også fri for naturlige fjender og rovdyr, der i følge forskerene, havde evnen og muligheden for at knuse og gennembryde et skjold eller panser.

Den globale opvarmning kan ændre dette radikalt

Blot en stigning på en enkelt grad celsius, kan sætte disse i tusindevis af krabber op over kontinentalsoklen, og resulterer i forskydelse af arterne. Arter som på mange områder ligner det man kunne opleve for 40 millioner år siden i verdenshavne, før de glubske fisk og krabber kom til.

Kongekrabberne er udbredt over hele verden, men det er først for nylig, at forskerne har fundet dem langs den antarktiske kontinentalsøjles skrænter.

Navnet til trods, er kongekrabberne (Lithodidae-familien) i virkeligheden ikke ægte krabber, de nedstammer formentlig fra forfædre der mest af alt har større lighed med vores iremitkrebs.

Læs hele artiklen her i Videnskab.dk