Skibsvrag på Fanø landet i Bureaukratisk Ingenmandsland
Fanø Kommune kræver skibsvraget af den tidligere krabbekutter fra Hvide Sande »James Robert« fjernet. Vraget har nu i mere end to og en halv måned, ligget i brændingen ud for Fanøs vestkyst og med jævne mellemrum sendt vraggods og affald ind.

Skibsvrag på Fanø landet i Bureaukratisk Ingenmandsland

Fanø Kommune kræver skibsvraget af den tidligere krabbekutter fra Hvide Sande »James Robert« fjernet. Vraget har nu i mere end to og en halv måned, ligget i brændingen ud for Fanøs vestkyst og med jævne mellemrum sendt vraggods og affald ind mod Fanøs ellers så rene og pæne hvide strande.

Den sørgelige forhistorie er, at fredag den 11. januar måtte fem fiskere fra kutteren RI 524 James Robert evakueres med helikopter, efter at skibet var kommet i havsnød ud for Holmlands Klit ved Hvide Sande.

Efterfølgende drev kutteren herreløst sydpå i Nordsøen og i et sidste desperate forsøg med at bjærge skibet, fik man med hjælp fra Esvagt-skibet »Beta«, sendt krabbe-kutterens skipper og et besætningsmedlem ombord, så de kunne være behjælpelige med lænsning og bugsering indtil Esbjerg Havn. Undervejs gik der ild i maskinrummet og med skippers egne ord, var der kun ét at gøre, og det var at forlade kutteren hurtigst muligt, da der ombord på skibet var næsten 4.000 liter brændstof.

Kutteren RI 524 »James Robert« der igen og denne gang brændende blev forladt på havet, gik dagen efter på grund ud for Fanø Vesterstrand, totalt udbrændt. Meldingen kom fra strandfogeden i Sønderho, Peter Brinch Michélsen der siden kunne fortælle at skroget af »James Robert« var blevet slået endnu længere ind mod stranden og blev det som man i fagsproget kalder for »sandgået« og efterfølgende slået til pindebrænde.

Det er nu optil to og en halv måned siden strandingen skete, og hverken ejeren, hans forsikringsfirma eller Søfartsstyrelsen har villet tage det fornødne ansvar med at få fjernet kutteren ud for Fanøs vestkyst.

Sagen blev kun yderligere forværet af, at skibets ejer Jens Christian Friedrichsen efterfølgende er gået konkurs med sine selskabe Hvide Sande Krabbefiskeri Aps og Njord Krabber Aps. Fanø Kommune har derfor været tvunget indeover konkursboet efter »James Robert« og lavet et strakspåbud om at få fjernet den forliste kutter hurtigst muligt fra brændingen.

Trods flere ihærdige protester fra flere Fanø-politikeres side, der har krævet at få fjernet kutteren øjeblikkeligt, er det endnu ikke sket. Man forlanger nu istedet langt mere enkle og klarere regler for, hvem der i givet fald hænger på regningen, når der skal betales for fjernelse af et skibsvrag, efter det er blevet forladt på åbent hav.

Nu har Fanøs borgmester Sofie Valbjørn sammen med Kommunernes Miljøorganisation (KIMO) rettet henvendelse til Miljøministeriet, for at få afklaret hvad Fanø Kommune nu kan forvente at få af hjælp til at få ryddet op på stranden og i brændingen ved Fanø.