Skagen Fiskeauktion A/S overtager Samlecentralen i Skagen
Edvin Jensen og John Hesberg, der siden 2007 har drevet Skagen Fiskeauktion A/S, har pr. 1. marts 2019 skrevet kontrakt på overtagelse af Skagen Samlecentral Aps fra Skagen Fiskeriforening.

Skagen Fiskeauktion A/S overtager Samlecentralen i Skagen

Auktionsmestrene Edvin Jensen og John Hesberg, der siden 2007 har drevet Skagen Fiskeauktion A/S, har pr. 1. marts 2019 skrevet kontrakt på overtagelse af Skagen Samlecentral Aps fra Skagen Fiskeriforening.

Dvs. papirerne ligger endnu ved advokaten, men som Edvin Jensen siger til FiskerForum.dk, er det kun en formalitet og nyheden om overtagelsen er alligevel mere eller mindre kendt allerede lokalt på Havnen.

Med handlen administreres og håndteres alt under samme tag i fisketerminalen. En terminal der rummer alt fra fiskeauktion og samlecentral i en ubrudt kølekæde, til losse- og læssefaciliteter samt den tilhørende kassevaskehal. Hvor det fremover ikke kun er Skagen Fiskeauktionskasser, men også kasser fra flere nordjyske havne, der skal rengøres og klargøres her. Fisketerminalens bygninger ejes dog fortsat af Skagen Havn, hvorimod vaskeanlægget tilknyttet terminalen, nu helt ejes  af Skagen Fiskeauktion A/S.

Hele setuppet skulle gerne gøre det noget nemmere for fiskerne, at lande deres fisk i Skagen. Her skulle de tidligere over flere forskellige firmaer, for at få den samme ydelse, bureaukratisk og tungt, men som nu gøres langt mere enkelt, med kun én administration i dag, hos Skagen Fiskeauktion A/S.

Lyse udsigter for fiskeriet, der rundede én milliard sidste år
Auktionen bliver spået en god fremtid, trods truende Brexit-skyer og en vekslende kvotepolitik, er placeringen nordligst, tæt på fiskepladserne i Skagerrak og Kattegat optimal.

Forventningerne er også store her på auktionen, hvor der fortrinsvis landes hummere og rejer samt dag-fanget konsumfisk. Optimismen rækker også ud over auktionen, hvor investeringerne i den netop påbegyndt havneudvidelsen etape 3 lover godt for fremtiden, så værkstedernes One-Stop Service tilbud til den hjemmelige og den nordiske fiskerflåde, fortsat vil trække mange fartøjer til Havnen, hvor der i fremtiden vil være stigende gang i reparationer og ombygninger.

Flere nybygninger til fiskeriet er også undervejs ved byens værft, der samlet skaber beskæftigelse og en god tro på fremtiden. Så selvom fiskeriet er moderat for årstiden, ser auktionsmester Edvin Jensen det ikke som noget problem. Han melder istedet om stigende landinger af jomfruhummer og rejer, »så det er ik` så ringe endda«, kommer det smilende fra auktionsmesteren.

Med kun 5 år til det store 100 jubilæumsår for Skagen Fiskeauktion i 2024, så runder Auktionsmester Edvin Jensen selv en milepæl i sit erhvervs-aktive liv. Han kan fejre 50 års jubilæum i juli måned 2019 og han kan så også glæde sig over, at Skagen Fiskeauktion A/S til den tid har fået sine fire ben at stå på og derfor kan tilbyde fiskerne hele paletten, lige fra losningen til læsningen af fisk under samme tag.