Sildekvoter for Skagerrak og Kattegat sammenlægges formentlig ikke.

Sildekvoter for Skagerrak og Kattegat sammenlægges formentlig ikke.

Danmarks Pelagiske Producent Organisation ønsker sildekvoterne for Kattegat og Skagerrak lagt sammen. Men forslaget savner opbakning fra Danmarks Fiskeriforening og fra fiskeindustrien. I Gilleleje er man lykkelige for at forslaget ikke nyder fremme.
Forud for udarbejdelse af reguleringsbekendtgørelsen for 2011, har Pelagisk PO foreslået, at IOK-andelene for Skagerrak og Kattegat blev slået sammen.

Danmarks Fiskeriforening og Danish Seafood Association (fiskeindustriens interesseorganisation), har ikke kunnet bakke op om forslaget, og derfor har Fiskeridirektoratet heller ikke indarbejdet muligheden i udkastet til næste års bekendtgørelse.

Den holdning vækker glæde hos Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje; ”Vi er yderst tilfreds med, at man ønsker at bibeholde strukturen og kvotefordelingen”, siger direktør Benny Christensen fra sildefiletfabrikken. ”Det er vigtigt at holde de mindre ting i gang, så forbrugerne sikres mulighed for at få frisk fisk”. Og i den forbindelse sender han en venlig tanke til fiskeindustriens interesseorganisation, som øjensynlig også har set behovet for at sikre de mindre landingspladser råvarer.

Og netop hensynet til lokalsamfundene i Kattegat, har også været Danmarks Fiskeriforenings begrundelse for ikke at støtte op om forslaget.

Om den generelle udvikling med stadig færre og større enheder siger Benny Christensen fra Fiskernes Filetfabrik A/S i Gilleleje; ”Det er ikke et sundhedstegn, når vi oplever så store koncentrationer af kapital og kvoter. Erfaringen viser, at tingene på et tidspunkt vender – og hvad gør man så ?”.