Sildefangsterne er i top – men vejret vanskeliggør lodde fiskeriet

Sildefangsterne er i top – men vejret vanskeliggør lodde fiskeriet

Det pelagiske fartøj Faxi RE 9 lagde til i Vopnafjordur i det nordøstlige Island med en fangst på 700 tons sild i kun et slæb, efter kun en enkelt tur i den lavvande, 50 km bredde og 125 km lange, bugt Breidafjordur på Islands vestkyst.
Dette er Faxi RE 9 anden tur efter den indenlandske sommersild, efter dette fiskeri er åbnet. Her blev fangsten ligeledes på 700 tons men i to slæb.

Ifølge Skipper Albert Sveinsson, er sildesæsonen startet for ca. en uge siden og produktionen på HB Grandis pelagiske fabrik i Vopnafjørdur, gik i gang sidste søndag lige efter losningen af Faxi RE 9.
”Vejret har været fremragende her til morgen og silden går tæt på kysten, så fiskeriet er godt” fortæller skipper Albert Sveinsson.

”Det er meget svært at forudsige hvor mange sild der er på kanter, da de kan finde vej ind imellem skær og lavevandede områder, hvor vi desværre kan følge dem” fortsætter Skipper Albert Sveinsson han tilføjer. ”silden er af en god kvalitet. Den gennemsnitlige vægt ifølge prøverne viser 326 gram i forhold til de 340 gram de havde på den første tur.”

De to nottrawlere Ingunn AK og Lundey NS er fredag aften sejlet ud i søgen efter lodde. Kursen er sat ud for Vestfjordene, hvor de desværre kun har fundet mindre lodder. I bestræbelserne på at fange lodde bragte dem længere østover, men på grund af dårligt vejr, har de ligget underdrejet og afventer at vejret bliver bedre, så fiskeriet kan startes op igen.