Sidste chance på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

Sidste chance på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

Man kan blive helt bange, for hvad er sidste chance, men i dette tilfælde, er det dog reelt nok. For det er sidste chance for at opleve og få genfortalt den næsten 30 år gamle udstilling »Dansk Havfiskeris Gennembrud«, som indenfor få dage viger pladsen for udstillingen »Danmarks største Fiskerihavn.«

Men man skal være hurtig ude, for allerede på Søndag den 5. november er det sidste chance for at se Fiskeri- og Søfartsmuseets hovedudstilling om R20;Dansk havfiskeris GennembrudR21;.

Historien om Dansk Havfiskeriets gennembrud og om tilblivelsen af et fiskerierhverv i de sidste 60 år, fra 1880`erne til op før Anden Verdenskrig. Her fortælles der om fangstmetoderne for ål, torsk og rødspætte samt sild, der især for den sidste fisk´s vedkommende var med til at cementere Esbjerg som èn af Nordeuropas største Fiskerihavne, med over 600 fartøjer i Havnen.

Jyske Vestkysten skriver videre, at Fiskernes selvbevidsthed kulminerede, da Fiskeri- og Søfartsmuseet blev etableret som nationalt museum.

Du kan læse Fiskeri- og Søfartsmuseets artikel om »Sidste chance for at se fiskeriudstillingen her

Den nye udstilling åbner i forbindelse med museets 50 års jubilæum den 24. april næste år.