SFF opfordrer den britiske og skotske regering til at kæmpe hårdt for havdage.

SFF opfordrer den britiske og skotske regering til at kæmpe hårdt for havdage.

Det skotske Fiskeri Forbund opfordrer indtrængende den britiske og skotske regering til at gøre alt i deres magt for at overtale EU til at droppe automatisk nedskæringer i antallet af dage, som fiskerfartøjer kan gå på havet med næste år.
SFF advarer om, at hvis nedskæringerne, som er en del af EU`s torskegenopretningsplan, bliver ført ud i livet, vil hele erhvervet omkring hvidfisk og rejefiskeriet tage ubodelig skade, og det uden at formålet med planen nås. Disse fiskefartøjer udgør en meget betydelig del af den skotske fiskeindustri og under de foreslåede nedskæringer , vil hvidfisk og rejer flåderne kun være i stand til at fiske i fire dage i en fjorten dages periode. Dette vil lægge et ubæreligt pres på økonomien for branchen.

Situationens alvor skitseres i et brev til den skotske fiskeriminister, Richard Lochhead og den britiske miljø- og fødevarerminister Caroline Spelman og Richard Benyon. SFF siger at den nuværende torske genopretningsplan tydeligvis ikke opfylder sine mål og med de nyeste videnskabelige vurderinger, er der noget der tyder på, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem, at skærpe indgrebene mht. havdage og samtidig skære i kvoterne, skulle reducere torskedødeligheden.

I stedet har den skotske branche været ude med andre forslag til bevarelses initiativer, såsom lukkede områder og udvikling af selektive fiskeredskaber, som er en mere rentabel måde at bevare bestandene på.

EU har forpligtet sig til flere nedskæringer af fiskedage for 2012, og den eneste chance for at vælte et sådant tiltag, er med et vedvarende politisk pres fra den skotske og britiske regering.

Bertie Armstrong, SFF administrerende direktør, sagde: “Det er indlysende, at genopretningsplanen for torsk ikke formår at opfylde sine egne målsætninger, og det er klart, at yderligere tiltag i denne retning vil give et resultat, lige bortset fra de uoprettelige skader hele flåden vil lide. Utroligt, for på trods af årlige nedskæringer af havdage, har EU ikke gjort noget for at beregne de alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser af sådanne foranstaltninger.”

“Erfaringerne fra tre års drift, og nu også en formel undersøgelse, har afsløret grundlæggende svagheder i den langsigtede plan for torsk. Men EU mener, at en begrænsning af fiskeriindsatsen ikke er gået langt nok, og at problemet ikke ligger hos torskeplanen, men på den måde den bliver anvendt på.”

“Det betyder, at den eneste måde at bekæmpe disse planer på er på det politiske niveau og derfor opfordres skotterne og den britiske regering, til at arbejde sammen med andre europæiske medlemsstater, der ligeledes berøres af dette, til at kæmpe hårdt for beskyttelsen af den værdifulde fiskeindustri. Dette er et spørgsmål om grundlæggende principper, og det er nødvendigt hurtigt at reparere på den dårlige forvaltning, for at sikre en levedygtig og en bæredygtig fremtid for vores fiskerierhverv. ”