Åbent samråd om bestandsstørrelsen af sæler

Åbent samråd om bestandsstørrelsen af sæler

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har kaldt fødevareminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i samråd om bestandsstørrelsen af sæler i de danske farvande.

Samrådet er åbent for alle og finder sted onsdag den 28. maj 2014 i vær. 2-133, kl. 15.00.

Ministrene bedes redegøre for regeringens holdning og ønsker til bestandsstørrelsen af sæler i de danske farvande samt redegøre for, hvilke initiativer regeringen vurderer, der fremadrettet skal til for at skabe et økonomisk og miljømæssigt bærerdygtigt fiskeri, hvor der både er plads til sæler og fiskere.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra medlem af udvalget Thomas Danielsen (V) og Peter Juel Jensen (V).