Rekordomsætning for Thyborøn Havn for andet år i træk

Rekordomsætning for Thyborøn Havn for andet år i træk

Omsætningen blev 34,14 mio. kroner, hvilket er en stigning på 8,72 % i forhold til året før, og det er nu andet år i træk at Thyborøn Havn sætter omsætningsrekord, samtidig med et fornuftigt resultat på det ordinære resultat på 4,73 mio. kroner

På havnebestyrelsens møde den 25. februar blev Thyborøn Havns regnskab for 2014 vedtaget, og indstilles nu til kommunalbestyrelsens godkendelse.

De samlede landinger af fisk steg med 5,2 % til en værdi på 650 mio. kr., hvilket klart konsoliderer Thyborøn Havn som en af de 3 største fiskerihavne i Danmark.

På godssiden blev det igen et år med fremgang på flere godsarter. 0,5 % fremgang i mængde til 802.500 tons gods, med sten, grus og søral som den største aktivitet. Den største fremgang findes på dog på biomasse, som er kommet rigtig godt i gang i løbet af 2014, og er et af de områder som havnen forventer sig meget af i de kommende år.

Med en samlet godsmængde på 0,8 mio. tons er Thyborøn Havn en af de 3 store godshavne på Vestkysten, og bestyrelsen glæder sig over den øgede interesse for at anvende havnen til mange forskelligartede aktiviteter.

Det er Havnebestyrelsens opfattelse, at resultatet er absolut tilfredsstillende, og man glæder sig især over, at der nu investeres i kajforbedringer med opgradering af yderligere 150 meter kaj til 9 meters vanddybde og nye molehoveder, som især forbedrer indsejlingssektoren for skibe med stor dybgang.

Forventningerne til den fortsatte vækst knytter sig stadig til fiskeriet, hvor konsumfiskeriet ser ud til at udvikle sig meget positivt i Thyborøn havn, og Industrifiskeriet med de flotte Brislinge- og Tobiskvoter tegner til at grundlaget for fiskeriet er til stede. Men udover fiskeriet er der dialog med en del nye aktører, som forespørger på at benytte Thyborøn Havn, det være sig indenfor Offshore Vind, Olie/Gas samt transport af nye godstyper.

De mange maritime servicevirksomheder på havnen har i høj grad også været med til at fastholde et højt niveau på havnen. Kompetencerne blandt disse virksomheder er med til at fastholde og tiltrække nye fartøjer til havnen, som derved vælger også at lande deres fisk i Thyborøn Havn. Flere af servicevirksomhederne har moderniseret deres produktionsapparater i 2014 med nybyggerier, som også er med til at generere følgeomsætning for havnen.

Havnebestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til igangværende og fremtidige investeringer for dermed at sikre Havnens fortsatte udvikling. Thyborøn Havns egenkapital udgør herefter 78 mio. kr.

Bestyrelsen ser med optimisme frem til de kommende år, og vurderer at Havnens position, både som fiskerihavn og som godshavn, vil blive styrket.

Hertil kommer forventningerne til den satsning, der er igangsat på Offshore området, hvor de kommende nærkyst vindmølleparker udgør et stort naturligt potentiale for Thyborøn Havn. Derfor har bestyrelsen netop godkendt at igangsætte udbud og anlæggelse af en Offshorekaj i Sydhavnen, til nye godstyper men også forberedt til sværgods transport, så man kan udskibe fundamenter og mølledele til de kommende nærkystparker. Investeringen er budgetteret til 45 mio. kr. inkl. uddybning og opgradering af nogle af land arealerne.

Også i de kommende år er det bestyrelsens klare opfattelse, at mulighederne for den fremtidige udvikling – både for fiskeriet og godstransport fra Thyborøn Havn – er særdeles gode, og bestyrelsen ser frem til at iværksætte flere nye initiativer.
Thyborøn Havn forventer hermed at kunne fortsætte den udstukne kurs mod en fortsat styrket position, som både fiskeri-, service- og godshavn.