Rekordår i Skagen

Rekordår i Skagen

Den 51-årige fiskemelsfabrik, FF Skagen, styrker sin selvstændighed med det bedste regnskabsår nogensinde

”Det går godt for FF Skagen,” konkluderede formanden, fiskeskipper Jens Borup, i sin beretning på generalforsamlingen i dag, 4. marts.
Den andelsejede virksomhed med 33 aktive andelshavere kom ud af 2010 med et overskud før skat på 74 mio. kr. Det er 21 mio. kr. større end overskuddet i 2009. Efter skat blev overskuddet 56 mio. kr.

Baggrunden for det gode år på et turbulent, globalt marked, med eksport til flere end 60 lande, skyldes en kombination af pæne tilførsler af industrifisk, gode priser på fiskemel, godt købmandskab og fornuftige dispositioner på det internationale valutamarked.

Det gode resultat betyder, at der kan henlægges det største beløb nogensinde til selskabets reservefond: 15 mio. kr., som andelshaverne får udbetalt på et senere tidspunkt. Desuden henlægges der yderligere 41 mio. kr. til egenkapitalen, der hermed når op på 134 mio. kr. Dermed videreføres virksomhedens strategisk, økonomiske politik, der styrker kapitalgrundlaget, der anses som nødvendigt for at bevare selvstændigheden med de muligheder for ekspansion, som udviklingen kræver.

Det er desuden vedtaget at målrette fremtidige investeringer i højere grad på energi-, miljø- og procesforbedringer for at styrke indsatsen for en billigere produktion. Blandt andet genbruges energien flere gange, inden restvarmen sælges til det lokale fjernvarmeværk til gavn for knap 1000 husstande i Skagen, der dermed får billigere varme med mindre CO2 udslip.

Denne udvikling sker, efter at virksomheden i 5-6 år har investeret mere end 100 mio. kr. i anlæg til rensning af produkterne for dioxin og PCB.

Om den aktuelle markedssituation sagde administrerende direktør Morten Broberg, at der forventes yderligere internationalt salg til petfoodbranchen til katte og hunde. Samtidig har virksomheden glæde af, at både den og Skagen Havn har opnået 3. lands importgodkendelse.

”Det medfører at FF Skagen i fremtiden kan tilbyde kunder indenfor akvakulturen en ekstra service i form af import og videreforædling ved salg af fiskeolie fra 3. lande,” siger Morten Broberg