Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Med virkning fra den 30. oktober 2017 ophæves den gældende mængdemæssige regulering, og der gælder således ikke længere en mængdemæssig begrænsning ved fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. oktober 2017