Regelforenkling for rekreativt fiskeri

Regelforenkling for rekreativt fiskeri

Nye bestemmelser forenkler reglerne om garnlængde.
Reglerne i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri forenkles nu, så det for fritidsfiskeri i saltvand fremover bliver tilladt at fiske med garn med en samlet længde på 135 meter. Den hidtidige bestemmelse, om at en fritidsfisker maksimalt må benytte tre garn à 45 meter, udgår.

Regelforenklingen er kommet i stand efter drøftelser i § 7-udvalget, som rådgiver ministeriet om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri), ferskvandsfiskeri og fiskepleje, og alle organisationerne i udvalget bakker op om ændringen. Fødevareminister Henrik Høegh er også direkte af en fritidsfisker blevet gjort opmærksom på ønsket om at få ændret reglerne. Det skete på en af ministerens såkaldte ”træffetider” med offentligt adgang, som Henrik Høegh jævnligt afholder rundt omkring i landet.

”Vi har nu forenklet reglen, så den enkelte fisker fremover selv kan bestemme, om de 135 meter garn skal være et, to eller tre garn. Den hidtil gældende regel om, at et garns længde ikke måtte overstige 45 meter gav ikke længere mening” siger Anders Munk Jensen, direktør i Fiskeridirektoratet.

Den nye bestemmelse træder i kraft nu og dermed inden sæsonstarten for rekreativt fiskeri.