Re-certificering gennemført

Re-certificering gennemført

TripleNine er blevet re-certificeret af Det Norske Veritas i henhold til ISO 9001, ISO 14001, GMP+ og MSC-coc.
Audit’en, der blev gennemført i dagene 16. til 18. august, forløb fint og gav kun anledning til mindre væsentlige bemærkninger. De nye certifikater gælder i tre år under forudsætning af, at virksomheden gennemfører de årlige opfølgningsaudits.

Dermed omfatter TripleNine’s ledelsessystem nu følgende certificerede standarder:

ISO 9001: om kvalitetsledelse
ISO 14001: om miljøledelse
EN 16001: om energiledelse
GMP+: om bedste fremstillingspraksis
MSC – chain of custody: om sporbarhed i leverandørkæden
IFFO-RS: om ansvarlighed i leverandørkæden.

Standarder vurderes løbende
– Umiddelbart virker det som mange standarder, men de enkelte certifikater har hver deres helt specielle formål, forklarer kvalitets- og miljøchef Henrik Sørensen. – Nogle certifikater er kunderelateret, mens andre skal sikre, at virksomheden løbende forbedrer de enkelte indsatsområder.

– Behovet og udbyttet af de enkelte standarder vurderes løbende, hvilket også har givet sig udtryk i, at vi har valgt ikke at opretholde EMAS-certificeringen, oplyser Henrik Sørensen.