Produktionsleder idømt 5 måneders fængsel for systematisk fusk ved indvejning af fisk.

Produktionsleder idømt 5 måneders fængsel for systematisk fusk ved indvejning af fisk.

På grund af lang sagsbehandlingstid og uforbeholden tilståelse, blev straffen gjort betinget. Den dømtes arbejdsplads, som ligger i Træna på Norges vestkyst, blev idømt stor bod og fik inddraget en fortjeneste på 2 mio. Nkr.
Ved bl.a. at kile et plastrør ind mellem vejecellerne og vægten, lykkedes det en produktionsleder at få mindst 686 tons uregistreret sild bragt ind til sin arbejdsplads.
Derved fik hans arbejdsgiver, Modolv Sjøset Pelagic i Træna, en økonomisk fordel på omkring 2 mio. Nkr.

Ved en netop afsluttet retssag ved Rana Tingrett har produktionschefen modtaget sin dom for bedrageriet, som, grundet en usædvanlig lang sags behandlingstid på ca. 4½ år og den uforbeholdne tilståelse, blev langt mildere end forudset.

RanaBlad.no skriver bl.a. dommeren påpegede, at handlingens art er så alvorlig, at der egentlig skulle være tale om ubetinget fængsel i ni måneder.

Arbejdsgiveren har accepteret at betale en bod på 360.000 Nkr., og får inddraget en fortjeneste på 2 mio. Nkr.

Sagen startede med en politi razzia tilbage i september 2007. Virksomhedens daglige leder har tidligere været sigtet i samme sag, men denne sigtelse blev frafaldet.

Fusk med indvejet vægt har det seneste tiår været et tilbagevendende tema i den pelagiske sektor omkring nordøstatlanten. Der har været eksempler på aftalt spil mellem leverandør og køber, som har haft sammenfaldende interesse i at ”strække kvoten” bedst muligt. I andre tilfælde har købere egenhændigt forsøgt at opnå en lavere pris ved at ”trykke” vægten, eller køre enkeltpartier uden om vægten. Britiske og danske myndigheder har gennem årene gennemført lignende ransagninger som overfor beskrevet, og der er afsagt flere hårde domme.

FiskerForum.com