Private servicevirksomheder kan fremover foretage lovpligtigt syn af fiskeskibe under 15 meter.

Private servicevirksomheder kan fremover foretage lovpligtigt syn af fiskeskibe under 15 meter.

Søfartsstyrelsen har besluttet, at det lovpligtige fornyelses syn på fiskeskibe under 15 meter fremover kan foretages af private serviceleverandører, der har fået autorisation til dette arbejde af Søfartsstyrelsen.
I perioden 2011-2015 skal mange mindre fiskeskibe have foretaget lovpligtigt syn iht. Søfartsstyrelsens Meddelelser F, Der er tale om fiskeskibe med en længde mellem 8 og 15 meter og med et dimensionstal på 20 og derover. Tidspunktet for synet afhænger af fartøjets længde.

Efter det første syn skal der udføres et nyt syn efter senest 60 måneder, hvorfor synet også tit omtales som 5-års syn.

Virksomheden marine-surveyors.eu i Svendborg er som en af de første blevet meddelt autorisation til at foretage fornyelsessyn på fiskeskibe under 15 meter på vegne af Søfartsstyrelsen:

”Da virksomhedens kerneforretning allerede i dag udgøres af forskellige former syn og inspektioner på skibe under udenlandsk flag, var det naturligt for os at søge autorisationen hos Søfartsstyrelsen, da lovgivningen blev ændret og området blev liberaliseret” udtaler direktør Johannes Odder og tilføjer:
”Vi må dog også erkende, at der i begyndelsen sikkert er mange tvivlsspørgsmål som skal afklares, hvorfor folk skal være velkomne til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til de nye regler. Vi glæder os til at kunne servicere fiskerne.”

Virksomheden beskæftiger sig med mange former for maritime syn og besigtigelser, bl.a. flagstatsinspektioner og lovpligtige syn af skibe.